Infoavond

Sommige FKC-hulpverleners geven een infoavond.

Deze infoavond kan verplicht of vrijblijvend zijn.

Op die avond krijg je een algemene uitleg over ziekte en gezondheid. Daarna volgt wat meer uitleg en een demonstratie over kinesiologie.

Deze infoavond is zeker nuttig. Hierdoor moet deze uitleg niet meer aan elke individuele cliënt gegeven worden. Zo blijft meer tijd over voor het echt contact met de cliënt. Ook kan je al eens kennis maken met de FKC-hulpverlener.

Je kan hier ook met je vragen terecht.

Meer praktische info hierover vind je bij elke FKC-hulpverlener op hun eigen website.