Lessen hulpverlener

Wil je je verder verdiepen in FKC, zodat je er echt zelf mee aan de slag kan? Dan ben je van harte welkom bij de lessenreeks hulpverlener.

     Je leert in elf lessen het aanpakken van             

  • emotionele problemen
  • energetische problemen
  • biochemische problemen
  • structurele problemen

     Je krijgt meer informatie over          

  • het spirituele
  • voeding

     Je leert werken met       

  • helende handen

Je hebt geen achtergrond nodig als hulpverlener, noch de ambitie om later professioneel met FKC aan de slag te gaan. 

Voorwaarde is dat je de les testen hebt gevolgd en het daarop aansluitend terugkommoment. Het terugkommoment bestaat ook in 'gewone' versie: 's avonds, op de praktijk, aan 110 € voor een les, en gegeven door Karen Vanbilsen. Er is ook een 'trage' versie: overdag, op de praktijk, aan 160€ voor een les, gegeven door Stien Stuyts. Kristien Mechelmans is telkens aanwezig. De data voor de terugkommomenten komen niet op deze website. Enkel wie deelgenomen heeft een aan les testen ontvangt hiervan een uitnodiging.
Op een terugkommoment gaan we nog wat dieper in op het testen met FKC: getallen zetten, een klacht uitsplitsten, moeilijkheden... Daarna bekijken we samen of het voor jou de moeite waard kan zijn om de hele lessenreeks 'hulpverlenen met FKC' te volgen. 

In deze lessenreeks verdiepen we ons in de 4 domeinen: het emotionele, het energetische, het biochemische en het structurele. Dankzij het juist testen kan je, los van het beschikken over een grote en ruime medische kennis, veel klachten en problemen opsporen. Het aanpakken van deze klachten en problemen gebeurt dan aan de hand van enkele eenvoudige maar zeer waardevolle technieken. Ook je helende handen komen aan bod.

De lessenreeks van het opleidingsjaar 2023-2024 omvat tien lessen per film en vijf 'live' contactmomenten op maandag- of woensdagavonden tussen september en juni. De live-lessen zijn telkens van 19u00 tot 22u. Deze contactmomenten dienen voor demonstraties, oefensessies en als gelegenheid tot het stellen van vragen. De info uit de lessen spiritueel en voeding zit in deze lessenreeks vervat. Deze dien je dus niet apart te volgen. 

De concrete info over de 'lessen voor hulpverlenen' komt niet op deze site, maar krijg je per mail na het volgen van de 'les testen' en 'het terugkommoment'. De volledige cursus kost 2500 euro, incl BTW. Voor wie dit finacieel moeilijk haalbaar is: contacteer mij even per mail, dan kijken we wat er kan. De lessen gaan door in het FKC-centrum 'in't Quadraat', Tervantstraat 117 B, 3583 Paal.

Wie wenst kan een examen afleggen. Als je slaagt, ontvang je een getuigschrift en kan je er voor kiezen om je gegevens te vermelden op deze website.

    Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans