Waarom is FKC zo bijzonder?

‘Fundamentele Kinesiologische Communicatie’ is de methode die Dr. Kristien Mechelmans heeft ontwikkeld. Hiermee communiceert de FKC-hulpverlener al 'fundamenteel kinesiologisch testend' met het wetende deel van de cliënt of met een gids. Met het juist gebruiken van deze techniek kan een FKC-hulpverlener juist en gedetailleerd testen. Hierdoor kan de FKC-hulpverlener weten op welke domeinen de problemen zich situeren, om die dan, laag per laag, aan te pakken.

In ‘wat testen’ en 'wat aanpakken' wordt dit nog verder uitgelegd.

Je kan ook nog wat meer lezen over de ontwikkeling van deze techniek en over Kristien Mechelmans zelf..


Een kort introductiefilmpje vind je via deze link:  https://youtu.be/Mto7WjTnkkE

De gefilmde infoavond kan je bekijken via deze link: https://youtu.be/073o4uVMHnw


Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans.