AANPAKKEN

De vier domeinen

Een gezond lichaam is in balans als de vier verschillende domeinen in orde zijn: structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch. Een klacht wordt veroorzaakt door een probleem of een onevenwicht op alle vier de domeinen, afzonderlijk of tegelijk. De domeinen kunnen mekaar beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.

.

  • Structureel: wat de ‘vorm’ betreft. Op structureel vlak kan een FKC-hulpverlener oa. op een zachte manier wervels, schedel, bekken, ledematen… weer in balans brengen. Ook herstellen we ‘injuries’. Dit zijn oude kwetsuren die nog steeds een stressreactie veroorzaken in je lichaam.
  • Biochemisch: alle stofjes waaruit je lichaam is opgebouwd en al de chemische omzettingen die hiermee gepaard gaan. Dit gaat van je vitaminen, mineralen, omega 3… tot je hormoonwerking en de vertering van je voeding. Op biochemisch vlak kan een FKC-hulpverlener testen wat het oorspronkelijke tekort is en dat corrigeren met supplementen. Door het oorspronkelijke tekort te zoeken, hoef je niet elk systeem waar biochemisch iets fout loopt te corrigeren. Hierdoor beperk je drastisch het aantal supplementen dat je dient te nemen. Je hoeft vaak ook maar kortstondig deze supplementen te nemen omdat we het lichaam zijn zelf-herstellend vermogen teruggeven. Een FKC-hulpverlener werkt enkel met degelijke supplementen die individueel voor jou getest worden. Daarnaast kan een FKC-hulpverlener gepersonaliseerd voedingsadvies geven, rekening houdend met je tekorten en voedings-intoleranties.
  • Emotioneel: dat is ruimer dan het op het eerste zicht lijkt. Niet alleen je emoties, maar ook je traumadelen, je overlevingsmechanismen, je alarmknoppen in je reptielenbrein, je beperkende overtuigingen, je relaties,… vallen onder dit domein. Op emotioneel vlak werkt een FKC-hulpverlener met bloesems en fundamentele emotionele transformatie-technieken (FETT). Veel van je huidige emoties wegen zwaar door de oude lagen die eraan gekoppeld zijn. Met een FETT zoeken we waar het trauma of de emotie vandaan komt en herprogrammeren dat of koppelen de invloed daarvan op je leven los. Het is van fundamenteel belang om niet alleen het probleem te benoemen, maar daarnaast het probleem ook op een wezenlijk niveau aan te pakken. 
  • Energetisch: ook dit is een heel ruim domein. Een FKC-hulpverlener werkt op meerdere uiteenlopende oorzaken van je energietekort en je energielekken: van slecht werkende batterijen in je cellen en je slaapproblemen tot een geblokkeerde chakra, een te laag trillingsgetal of het ‘onbewust op de rem staan omdat je niet je juiste zielsweg gaat’. Daarnaast kent een FKC-hulpverlener ook acupressuur. Zo verbeteren we de acupunctuurpunten en meridianen zonder naalden te gebruiken. 

                                                                                                                           


Het is dus van cruciaal belang om als hulpverlener op al de verschillende domeinen problemen te kunnen opsporen en ze ook op een betrouwbare, meetbare manier te kunnen aanpakken. Naast uitpluizen wat het probleem is, kan een FKC-hulpverlener ook testen welke aanpak bij jou het beste werkt. 

Toch zijn sommige domeinen waardevoller dan andere. De meeste klachten of symptomen manifesteren zich eerst als een energetisch of emotioneel ‘probleem’. Als jij het signaal van je lichaam niet snapt en niets aan dit probleem doet, kan er zich mettertijd ook een biochemisch of structureel probleem ontwikkelen. Dit maakt het energetische en emotionele domein dus zeer waardevol om op te werken. Helaas zijn er weinig professionele hulpverleners geschoold op deze vlakken en zal hier daarom eerder symptomatisch dan fundamenteel gewerkt worden.                                    Soms kan er ook wel een ‘alleen maar’ structureel of biochemisch probleem ontstaan bv. als jij door een ongeluk je arm breekt of als jij weinig buiten komt en zo een vitamine-D tekort ontwikkelt. 

Een FKC-hulpverlener kan op de vier domeinen werken. Op het emotionele en energetische domein werken we voornamelijk met fundamentele transformatietechnieken, die echt in de diepte wezenlijke verbeteringen en veranderingen teweegbrengt.

Laag per laag

Een klacht kan opgebouwd zijn uit verschillende ‘lagen’ van problemen die één voor één aangepakt dienen te worden. In elke laag kunnen er zich problemen op de vier domeinen manifesteren. Echt verbetering zal pas optreden als de kern van je probleem, de laatste laag, is aangepakt.

En zo…

Het werken met FKC is echt waardevol. Elke dag helpen we zoekende mensen met hun onbegrepen klachten: acute of lang aanslepende, vage of hevige, beperkte of uitgebreide… Iedereen kan met elke klacht bij ons terecht. Al in de eerste sessie kan een FKC-hulpverlener je vertellen wat hij of zij jou kan bieden: welke klachten we zeker kunnen aanpakken en op welke termijn. We kunnen natuurlijk niet ‘alles’. We vertellen eerlijk wat we niet kunnen aanpakken, waar er onherstelbare schade zit, of waar even een andere hulpverlener nodig is bv. een tandarts om je amalgaamvullingen juist te verwijderen. Maar we helpen je zeker om de best-mogelijke-versie-van jezelf te worden! 

Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans.