TESTEN?

Communicatie

Een FKC-hulpverlener gebruikt een spiertest van de pink-duim-cirkel om een ‘zwak’ of ‘sterk’ spierantwoord te krijgen. We testen dus nooit de spier op zich, zoals een klassieke arts of kinesist doet. Wel gebruikt je FKC-hulpverlener het spierantwoord in een cascade van vragen om zo een weg te banen op zoek naar het juiste antwoord. 

De FKC-hulpverlener communiceert dan met je wetende deel, het niet-bewuste deel van jou dat toch alles weet. Je wetende deel is als het ware jouw harde schijf met alle info over jou, en dus ook over je klacht, je ziekte, je probleem. Een gids heeft nog een groter overzicht.

Juist en betrouwbaar testen

Dit gaat ruimer dan de techniek beheersen. FKC verschilt essentieel van andere methodes van kinesiologisch testen.

  • Er zijn tien mogelijke valkuilen bij het kinesiologisch testen waardoor je fout kan testen. Deze moet je als FKC-hulpverlener kennen, herkennen en kunnen aanpakken.
  • Door de pink-duimcirkel te gebruiken in plaats van een grotere spier, is de FKC-hulpverlener niet afhankelijk van het technisch juist uitvoeren van een spiertest. Ook het moe worden van jouw spier is geen probleem meer.
  • Daarnaast gaat FKC een stap verder dan enkel het onderscheiden van een zwakke en sterke spiertest. Een spier verzwakt namelijk pas als iets heel slecht is voor jouw systeem. Een sterke spiertest wil dus niet altijd zeggen dat iets goed is. Het kan ook ’een beetje slecht’ zijn. Daarom maakt een FKC-hulpverlener bij een sterke spiertest nog een onderscheid door al testend een score te geven aan een probleem, een supplement, een therapie… Hierdoor kan een FKC-hulpverlener een spierantwoord ‘graderen’ en zo heel specifiek jouw behandeling op maat maken en opvolgen.

Fundamenteel werken

Enerzijds gaat je FKC-hulpverlener op zoek naar de oorzaak van je klachten. Waarom heb jij deze klacht? Wat is de hoofdoorzaak, het oorspronkelijk probleem? Met deze aanpak verhindert je FKC-hulpverlener ook dat je klacht terug komt of dat je lichaam een andere klacht gaat ontwikkelen als je symptoom onderdrukt wordt. Dit is echt van fundamenteel belang. 

Daarnaast werkt je FKC-hulpverlener eerst aan ‘je fundament’. Dat is, naar analogie met een huis, de stevige basis van je gezondheid. Als je fundament scheef staat, heeft het weinig zin om te werken aan het verbeteren van de klachten van je huis. Met een slecht fundament is het normaal dat er veel in je huis niet goed gaat.

Met het verbeteren van je fundament, pakt je FKC-hulpverlener dus veel problemen aan in ‘je huis’.

Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans.